کمترین: 
14020.9
بیشترین: 
14020.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14020.9
زمان: 
3/29 09:20
قیمت دینار کویت امروز 29 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 14020.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":14020.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398