کمترین: 
522.8
بیشترین: 
522.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
522.8
زمان: 
3/29 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 29 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 522.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":522.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398