کمترین: 
481.7
بیشترین: 
481.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
481.7
زمان: 
3/29 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 29 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 خرداد 1397 , 481.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":481.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398