کمترین: 
4278
بیشترین: 
4278
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4278
زمان: 
3/29 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 4278 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":4278}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398