کمترین: 
3863.7
بیشترین: 
3863.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3863.7
زمان: 
3/29 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 29 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 29 خرداد 1397 , 3863.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":3863.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398