کمترین: 
901.1
بیشترین: 
901.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
901.1
زمان: 
3/29 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 29 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 901.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":901.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398