کمترین: 
5632.2
بیشترین: 
5632.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5632.2
زمان: 
3/29 09:20
قیمت پوند امروز 29 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 29 خرداد 1397 , 5632.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":5632.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398