کمترین: 
4940.8
بیشترین: 
4940.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4940.8
زمان: 
3/29 09:20
قیمت یورو امروز 29 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 29 خرداد 1397 , 4940.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":4940.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398