کمترین: 
4244
بیشترین: 
4244
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4244
زمان: 
3/29 09:20
قیمت دلار امروز 29 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 29 خرداد 1397 , 4244 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 09:20","price":4244}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399