کمترین: 
1279.08
بیشترین: 
1283.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1279.08
زمان: 
3/29 15:30
قیمت اونس طلا امروز 29 خرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 29 خرداد 1397 , 1279.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 03:30","price":1279.22},{"date":"1397/03/29 04:00","price":1279.63},{"date":"1397/03/29 06:30","price":1281.99},{"date":"1397/03/29 07:00","price":1283.13},{"date":"1397/03/29 09:30","price":1283.62},{"date":"1397/03/29 12:30","price":1280.81},{"date":"1397/03/29 15:30","price":1279.08}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398