کمترین: 
517.69
بیشترین: 
543.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
531.86
زمان: 
3/29 21:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 29 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 29 خرداد 1397 , 531.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 00:30","price":517.69},{"date":"1397/03/29 03:30","price":521.32},{"date":"1397/03/29 06:30","price":523.17},{"date":"1397/03/29 09:30","price":522.65},{"date":"1397/03/29 10:00","price":520.57},{"date":"1397/03/29 10:30","price":522.35},{"date":"1397/03/29 11:00","price":523.9},{"date":"1397/03/29 12:00","price":521.24},{"date":"1397/03/29 15:30","price":523},{"date":"1397/03/29 16:00","price":529},{"date":"1397/03/29 16:30","price":539},{"date":"1397/03/29 17:00","price":540},{"date":"1397/03/29 17:30","price":543.25},{"date":"1397/03/29 21:30","price":531.86}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398