کمترین: 
6669.7
بیشترین: 
6771.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6698
زمان: 
3/29 21:30
قیمت بیت کوین امروز 29 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 خرداد 1397 , 6698 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/29 00:30","price":6724.8},{"date":"1397/03/29 01:00","price":6709.2},{"date":"1397/03/29 03:30","price":6710},{"date":"1397/03/29 06:30","price":6717},{"date":"1397/03/29 07:00","price":6717.3},{"date":"1397/03/29 09:30","price":6706},{"date":"1397/03/29 10:00","price":6689.3},{"date":"1397/03/29 10:30","price":6703.3},{"date":"1397/03/29 11:00","price":6700.1},{"date":"1397/03/29 11:30","price":6683.4},{"date":"1397/03/29 12:00","price":6669.7},{"date":"1397/03/29 15:30","price":6728.3},{"date":"1397/03/29 16:00","price":6709.7},{"date":"1397/03/29 16:30","price":6745.8},{"date":"1397/03/29 17:00","price":6725},{"date":"1397/03/29 17:30","price":6749.9},{"date":"1397/03/29 18:30","price":6771.9},{"date":"1397/03/29 21:30","price":6698}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398