کمترین: 
72.79
بیشترین: 
72.79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.79
زمان: 
3/28 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 28 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 72.79 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 17:32","price":72.79}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398