کمترین: 
7025
بیشترین: 
7025
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7025
زمان: 
3/28 14:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 28 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 7025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 14:40","price":7025}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398