کمترین: 
1212000
بیشترین: 
1237000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1237000
زمان: 
3/28 18:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 28 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 1237000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 12:36","price":1212000},{"date":"1397/03/28 12:42","price":1217000},{"date":"1397/03/28 13:36","price":1232000},{"date":"1397/03/28 15:18","price":1237000},{"date":"1397/03/28 18:06","price":1232000},{"date":"1397/03/28 18:30","price":1237000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398