کمترین: 
2390000
بیشترین: 
2395500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2390000
زمان: 
3/28 18:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 28 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 2390000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 12:36","price":2395000},{"date":"1397/03/28 15:18","price":2395500},{"date":"1397/03/28 18:06","price":2390000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398