کمترین: 
57
بیشترین: 
59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58
زمان: 
3/28 19:40
قیمت روپیه پاکستان امروز 28 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 28 خرداد 1397 , 58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:30","price":58},{"date":"1397/03/28 12:00","price":59},{"date":"1397/03/28 12:40","price":58},{"date":"1397/03/28 13:00","price":57},{"date":"1397/03/28 14:40","price":58},{"date":"1397/03/28 15:20","price":57},{"date":"1397/03/28 15:30","price":58},{"date":"1397/03/28 16:50","price":59},{"date":"1397/03/28 17:00","price":58},{"date":"1397/03/28 18:10","price":59},{"date":"1397/03/28 18:20","price":58},{"date":"1397/03/28 18:40","price":59},{"date":"1397/03/28 19:40","price":58}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398