کمترین: 
97
بیشترین: 
101
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
99
زمان: 
3/28 19:40
قیمت افغانی امروز 28 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:30","price":99},{"date":"1397/03/28 11:40","price":100},{"date":"1397/03/28 12:10","price":101},{"date":"1397/03/28 12:40","price":100},{"date":"1397/03/28 13:40","price":98},{"date":"1397/03/28 14:20","price":97},{"date":"1397/03/28 14:30","price":98},{"date":"1397/03/28 14:40","price":100},{"date":"1397/03/28 15:10","price":99},{"date":"1397/03/28 15:20","price":98},{"date":"1397/03/28 15:30","price":99},{"date":"1397/03/28 15:50","price":100},{"date":"1397/03/28 19:00","price":101},{"date":"1397/03/28 19:40","price":99}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398