کمترین: 
13
بیشترین: 
14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14
زمان: 
3/28 17:20
قیمت درام ارمنستان امروز 28 خرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 28 خرداد 1397 , 14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":13},{"date":"1397/03/28 11:40","price":14},{"date":"1397/03/28 12:00","price":13},{"date":"1397/03/28 12:10","price":14},{"date":"1397/03/28 12:40","price":13},{"date":"1397/03/28 17:20","price":14}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398