کمترین: 
109
بیشترین: 
113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
111
زمان: 
3/28 19:40
قیمت روبل روسیه امروز 28 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 111 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":111},{"date":"1397/03/28 11:40","price":113},{"date":"1397/03/28 12:00","price":112},{"date":"1397/03/28 12:10","price":113},{"date":"1397/03/28 12:40","price":110},{"date":"1397/03/28 13:00","price":109},{"date":"1397/03/28 13:40","price":110},{"date":"1397/03/28 14:20","price":109},{"date":"1397/03/28 14:40","price":112},{"date":"1397/03/28 14:50","price":111},{"date":"1397/03/28 15:10","price":110},{"date":"1397/03/28 15:40","price":111},{"date":"1397/03/28 16:10","price":112},{"date":"1397/03/28 17:40","price":111},{"date":"1397/03/28 18:10","price":112},{"date":"1397/03/28 18:20","price":111},{"date":"1397/03/28 18:40","price":112},{"date":"1397/03/28 19:40","price":111}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398