کمترین: 
101
بیشترین: 
105
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
103
زمان: 
3/28 19:40
قیمت روپیه هند امروز 28 خرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 28 خرداد 1397 , 103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":103},{"date":"1397/03/28 11:40","price":104},{"date":"1397/03/28 12:10","price":105},{"date":"1397/03/28 12:40","price":103},{"date":"1397/03/28 13:00","price":102},{"date":"1397/03/28 14:20","price":101},{"date":"1397/03/28 14:30","price":102},{"date":"1397/03/28 14:40","price":104},{"date":"1397/03/28 15:10","price":102},{"date":"1397/03/28 15:30","price":103},{"date":"1397/03/28 15:50","price":104},{"date":"1397/03/28 18:50","price":105},{"date":"1397/03/28 19:40","price":103}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398