کمترین: 
5.7
بیشترین: 
5.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.8
زمان: 
3/28 19:40
قیمت دینار عراق امروز 28 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 5.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 10:20","price":5.8},{"date":"1397/03/28 12:00","price":5.9},{"date":"1397/03/28 12:40","price":5.8},{"date":"1397/03/28 12:50","price":5.7},{"date":"1397/03/28 14:40","price":5.8},{"date":"1397/03/28 15:10","price":5.7},{"date":"1397/03/28 15:30","price":5.8},{"date":"1397/03/28 18:10","price":5.9},{"date":"1397/03/28 18:20","price":5.8},{"date":"1397/03/28 18:50","price":5.9},{"date":"1397/03/28 19:40","price":5.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398