کمترین: 
2493.4
بیشترین: 
2493.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2493.4
زمان: 
3/28 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 28 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 28 خرداد 1397 , 2493.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":2493.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398