کمترین: 
12967.3
بیشترین: 
12967.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12967.3
زمان: 
3/28 09:20
قیمت بات تایلند امروز 28 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 28 خرداد 1397 , 12967.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":12967.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398