کمترین: 
1061.2
بیشترین: 
1061.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1061.2
زمان: 
3/28 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 28 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 1061.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":1061.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398