کمترین: 
3139.1
بیشترین: 
3139.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3139.1
زمان: 
3/28 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 خرداد 1397 , 3139.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":3139.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398