کمترین: 
11282
بیشترین: 
11282
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11282
زمان: 
3/28 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 28 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 28 خرداد 1397 , 11282 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":11282}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398