کمترین: 
357.2
بیشترین: 
357.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
357.2
زمان: 
3/28 09:20
قیمت دینار عراق امروز 28 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 357.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":357.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398