کمترین: 
11032.4
بیشترین: 
11032.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11032.4
زمان: 
3/28 09:20
قیمت ریال عمان امروز 28 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 28 خرداد 1397 , 11032.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":11032.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398