کمترین: 
1165.4
بیشترین: 
1165.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1165.4
زمان: 
3/28 09:20
قیمت ریال قطر امروز 28 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 28 خرداد 1397 , 1165.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":1165.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398