کمترین: 
1131.2
بیشترین: 
1131.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1131.2
زمان: 
3/28 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 28 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 28 خرداد 1397 , 1131.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":1131.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398