کمترین: 
14027.5
بیشترین: 
14027.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14027.5
زمان: 
3/28 09:20
قیمت دینار کویت امروز 28 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 14027.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":14027.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398