کمترین: 
482
بیشترین: 
482
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
482
زمان: 
3/28 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 28 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 خرداد 1397 , 482 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":482}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398