کمترین: 
59.4
بیشترین: 
59.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.4
زمان: 
3/28 09:20
قیمت افغانی امروز 28 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 59.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":59.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398