کمترین: 
4255.6
بیشترین: 
4255.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4255.6
زمان: 
3/28 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 28 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 4255.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":4255.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398