کمترین: 
3841.3
بیشترین: 
3841.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3841.3
زمان: 
3/28 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 28 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 28 خرداد 1397 , 3841.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":3841.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398