کمترین: 
894.4
بیشترین: 
894.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
894.4
زمان: 
3/28 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 28 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 894.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":894.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398