کمترین: 
1155.1
بیشترین: 
1155.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1155.1
زمان: 
3/28 09:20
قیمت درهم امارات امروز 28 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 1155.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":1155.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398