کمترین: 
5628.9
بیشترین: 
5628.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5628.9
زمان: 
3/28 09:20
قیمت پوند امروز 28 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 28 خرداد 1397 , 5628.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":5628.9}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399