کمترین: 
4916.9
بیشترین: 
4916.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4916.9
زمان: 
3/28 09:20
قیمت یورو امروز 28 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 28 خرداد 1397 , 4916.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":4916.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398