کمترین: 
4242
بیشترین: 
4242
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4242
زمان: 
3/28 09:20
قیمت دلار امروز 28 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 28 خرداد 1397 , 4242 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 09:20","price":4242}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398