کمترین: 
1279.18
بیشترین: 
1282.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1281.96
زمان: 
3/28 15:30
قیمت اونس طلا امروز 28 خرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 28 خرداد 1397 , 1281.96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 03:30","price":1279.18},{"date":"1397/03/28 04:00","price":1279.51},{"date":"1397/03/28 04:30","price":1280.64},{"date":"1397/03/28 06:30","price":1281.51},{"date":"1397/03/28 07:00","price":1282.17},{"date":"1397/03/28 09:30","price":1279.99},{"date":"1397/03/28 10:00","price":1279.97},{"date":"1397/03/28 12:30","price":1279.59},{"date":"1397/03/28 13:00","price":1281.53},{"date":"1397/03/28 15:30","price":1281.96}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398