کمترین: 
502.39
بیشترین: 
522.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
522.5
زمان: 
3/28 21:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 28 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 28 خرداد 1397 , 522.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/28 00:00","price":508.71},{"date":"1397/03/28 00:30","price":510},{"date":"1397/03/28 01:30","price":509},{"date":"1397/03/28 02:00","price":510.88},{"date":"1397/03/28 02:30","price":511},{"date":"1397/03/28 03:00","price":510.88},{"date":"1397/03/28 03:30","price":511},{"date":"1397/03/28 04:00","price":508},{"date":"1397/03/28 04:30","price":509.77},{"date":"1397/03/28 06:30","price":505},{"date":"1397/03/28 07:00","price":504.56},{"date":"1397/03/28 08:00","price":506.32},{"date":"1397/03/28 09:30","price":504.21},{"date":"1397/03/28 10:00","price":505.86},{"date":"1397/03/28 12:30","price":503.61},{"date":"1397/03/28 15:30","price":506},{"date":"1397/03/28 16:30","price":502.9},{"date":"1397/03/28 17:00","price":502.39},{"date":"1397/03/28 18:30","price":502.56},{"date":"1397/03/28 21:30","price":522.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399