کمترین: 
64.85
بیشترین: 
64.85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.85
زمان: 
3/27 18:32
قیمت نفت سبک امروز 27 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 64.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 18:32","price":64.85}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398