کمترین: 
6800
بیشترین: 
6800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6800
زمان: 
3/27 14:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 27 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 6800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 14:40","price":6800}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398