کمترین: 
5.4
بیشترین: 
5.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.6
زمان: 
3/27 16:50
قیمت دینار عراق امروز 27 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 5.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 12:50","price":5.6},{"date":"1397/03/27 13:00","price":5.5},{"date":"1397/03/27 13:20","price":5.6},{"date":"1397/03/27 13:40","price":5.4},{"date":"1397/03/27 13:50","price":5.5},{"date":"1397/03/27 14:10","price":5.6},{"date":"1397/03/27 14:40","price":5.5},{"date":"1397/03/27 15:40","price":5.6},{"date":"1397/03/27 16:10","price":5.5},{"date":"1397/03/27 16:40","price":5.7},{"date":"1397/03/27 16:50","price":5.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398