کمترین: 
55
بیشترین: 
57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57
زمان: 
3/27 16:40
قیمت روپیه پاکستان امروز 27 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 27 خرداد 1397 , 57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 12:30","price":55},{"date":"1397/03/27 12:50","price":57},{"date":"1397/03/27 13:00","price":56},{"date":"1397/03/27 13:20","price":57},{"date":"1397/03/27 13:40","price":55},{"date":"1397/03/27 13:50","price":56},{"date":"1397/03/27 14:20","price":57},{"date":"1397/03/27 14:40","price":56},{"date":"1397/03/27 15:40","price":57},{"date":"1397/03/27 16:10","price":56},{"date":"1397/03/27 16:40","price":57}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398