کمترین: 
102412
بیشترین: 
102452.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
102452.4
زمان: 
3/27 15:30
قیمت شاخص بورس امروز 27 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 102452.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 12:30","price":102412.0},{"date":"1397/03/27 15:30","price":102452.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398