کمترین: 
1187000
بیشترین: 
1202000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1202000
زمان: 
3/27 15:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 27 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 1202000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 12:00","price":1187000},{"date":"1397/03/27 14:12","price":1189500},{"date":"1397/03/27 15:00","price":1192000},{"date":"1397/03/27 15:54","price":1202000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398