کمترین: 
390000
بیشترین: 
393000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
390000
زمان: 
3/27 13:00
قیمت سکه گرمی امروز 27 خرداد 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 390000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 12:00","price":393000},{"date":"1397/03/27 13:00","price":390000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398